เว็บไซต์ khaothai.today มีความตั้งใจจะเปิดเป็นพื้นที่บริการสาธารณะ ให้ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ ได้มีพื้นที่ในการโพสต์ รูปภาพ และ คลิป รวมไปถึงแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความสนใจของผู้ตั้งกระทู้เอง และเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นบริการสาธารณะ ลักษณะเนื้อหาจึงมีความหลากหลาย อาจเป็นเนื้อหาที่มีสาระความรู้หรือเพียงให้แค่ความบันเทิงเพียงเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์ khaothai.today ทุกท่านควรมีวิจารณญาณในการรับชมเนื้อหา และผู้ที่โพสต์เนื้อหา ควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์มีความระมัดระวังในการอัปโหลด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งาน khaothai.today เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ khaothai.today จึงจำเป็นต้องกำหนด กฎ กติกา และมารยาท ในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้บริการเว็บไซต์ khaothai.today จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดกรณีพิพาท ผู้ให้บริการเว็บไซต์ khaothai.today ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับ กฎ กติกา และมารยาท มาใช้ในการอ้างอิงทุกกรณี

ผู้ใช้งานหรือสมาชิกเว็บไซต์ khaothai.today ต้องตกลงและยอมรับว่าจะใช้บริการนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เว็บไซต์ khaothai.today ระบุไว้ และจะไม่ใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ khaothai.today เพื่อหาประโยชน์ในทางการค้า, หากำไร หรือ หาประโยชน์อื่นใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และราชวงศ์ อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือแสดง ความอาฆาตมาดร้ายอย่างเด็ดขาด
 2. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นความเท็จ ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
 3. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร (เช่น คลิปโป๊, ภาพโป๊) เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ หรือเนื้อหาที่มีเจตนาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือใส่ร้ายผู้อื่น
 4. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่เป็นไปในลักษณะของการกลั่นแกล้ง หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในตัวบุคคล โดยการโพสต์เนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, ID Line หรือ อีเมล เป็นต้น
 5. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด เนื้อหาที่นำมาโพสต์จะต้องเป็นภาพจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ หรือได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้โดยถูกต้องจากเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น และผู้โพสต์ควรระบุเครดิตหรืออ้างอิงแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง
 6. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ซ้ำ ๆ กันในลักษณะต้องการปั่นกระทู้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อความรำคาญหรือรบกวนการใช้งานของผู้ใช้งานท่านอื่น
 7. ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่มีหลายตอน เช่น คลิปวิดีโอที่แบ่งเป็นตอนหลาย ๆ ตอน ควรรวมกันไว้ในกระทู้เดียว
 8. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่มีเจตนาโฆษณาสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการโพสต์เนื้อหาที่มุ่งผลประโยชน์ในทางการค้าหรือหากำไรก่อนได้รับอนุญาตจากทีมงานเว็บไซต์ khaothai.today
 9. ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่มีลักษณะเชิญชวนให้ใช้, ทดลอง และขาย ยาเสพติด หรือ การกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำกระทู้ต่างๆ ที่สมาชิกนำมาโพสต์ (ทั้งเนื้อหา, รูป และคลิป) ไปเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ ของเว็บไซต์ khaothai.today ได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ทีมงานเห็นสมควร
 11. เนื้อหาข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ khaothai.today นี้ เกิดจากการโพสต์ของผู้ใช้บริการหรือสมาชิก อันเป็นการเผยแพร่แบบอัตโนมัติ โดยที่ทีมงานเว็บไซต์ khaothai.today ไม่สามารถตรวจสอบหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาเหล่านั้นได้ในทันที ดังนั้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ khaothai.today ควรใช้วิจารณญาณในการโพสต์ และจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
 12. ทีมงานสามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ khaothai.today ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกาในการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการโพสต์ ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ทางทีมงานเว็บไซต์ khaothai.today ได้กำหนดไว้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบกระทู้, แบนสถานะสมาชิก, ลบบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ khaothai.today โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีการโพสต์เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่เว็บไซต์ khaothai.today หรือผู้อื่น ผู้ใช้งานที่โพสต์กระทู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับ ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม/ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น/ การให้ร้ายกล่าวเท็จ/ มีเนื้อหารุนแรง/ ลามกอนาจาร/ มีเนื้อหาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง/ ละเมิดลิขสิทธิ์/ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งลบกระทู้ได้ที่ khaothai.today@gmail.com ทั้งนี้ขอให้ท่านแนบหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อไป