กกต. มีมติยกคำร้องกล่าวหา นายธนาธร หลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม

โดย: Nabi / 23 ตุลาคม 2562 - 19:12

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่คำวินิจฉัย โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกกต. ได้ลงนามคำวินิจฉัย กกต. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. มีมติยกคำร้อง “ศรีสุวรรณ จรรยา” ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม “ธนาธร แถลงจะจัดการทรัพย์สินเข้าบลายด์ทรัสต์ เป็นการหาเสียง ไม่เข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจ

วันที่ 22 ต.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติยกคำร้องกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม โดยสรุปคือ กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวน และพยานหลักฐานอื่นๆ แล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถูกร้องได้แถลงข่าวที่พรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ว่า เมื่อตนเข้าสู่ตำแหน่ทางการเมืองจะโอนหุ้นของบริษัทมหาชนในเครือซัมมิทให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

บริหารจัดการทรัพย์สินแทนในรูปของบลายด์ทรัสต์ (Blind trust) โดยเป็นการโอนทรัพย์สินให้กองทุนเป็นผู้ดูแล ทำให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตนเองได้ การโอนทรัพย์สินในลักษณะนี้เป็นมาตรฐานใหม่ไม่เคยมีนักการเมืองคนใดทำมาก่อน กระทำโดยสมัครใจไม่ต้องมีกฎหมายมาบังคับ

เห็นว่า การกล่าวอ้างของผู้ถูกร้องในลักษณะเช่นนี้มีลักษณะเป็นเพียงการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ถูกร้องเท่านั้น ไม่เป็นการหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา73 วรรคหนึ่ง(5) ตามคำร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkPointNews

ขอบคุณภาพจาก พรรคอนาคตใหม่

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น