ประชาชนเชื่อ โหวตงบปี 63 ผ่านฉลุย วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท

โดย: Nabi / 15 ตุลาคม 2562 - 18:12

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน พบว่า ส่วนใหญ่เชื่อรัฐบาลจะผ่านฉลุย เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี

17-19 ต.ค.นี้ สภาฯ เปิดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท วาระแรก หากเสียงส.ส.โหวตเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภา รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก การโหวตครั้งนี้ใช้เสียงเฉพาะ ส.ส. เท่านั้น ซึ่งตอนนี้รัฐบาลมีเสียงอยู่ 252 เสียงจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี ส.ส.เท่าที่มีอยู่ 497 คน ส่วน 7 พรรคฝ่ายค้านมีเสียงอยู่ 243 เสียง การผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ต้องใช้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งที่ 249 เสียง

อย่างไรก็ตาม ในการโหวตขั้นรับหลักการวาระที่ 1 โดยธรรมเนียมในสภาฯ ประธานและรองประธานฯ 3 เสียง จะต้องงดออกเสียง ซึ่งจะทำให้เสียงของรัฐบาลผสมเหลือที่จะยกมือโหวตเห็นชอบได้เพียง 249 เสียง ผลสำรวจสวนดุสิตโพล พบว่า ส่วนใหญ่เชื่อรัฐบาลจะผ่านฉลุย เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ส่วนกลุ่มที่เห็นว่า ไม่ผ่านมา เพราะที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น