ธนาธร ชี้ ป้องกันอุทกภัย, ป้องกันภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำพร้อมกันได้และทำได้ทันที

โดย: Nabi / 8 ตุลาคม 2562 - 17:35

ธนาธร ชี้ ป้องกันอุทกภัย, ป้องกันภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำพร้อมกันได้และทำได้ทันที ตัวอย่างจากข้อเสนอการจัดการน้ำในมหาสารคาม

7 ต.ค. 62 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ชี้ป้องกันอุทกภัย, ป้องกันภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำพร้อมกันได้และทำได้ทันที ซึ่ง ที่ภาคอีสาน น้ำลดลงแล้ว บ้านเรือนและไร่นากำลังได้รับการฟื้นฟู ภารกิจต่อไปคือการลงทุนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืน และการลงทุนเช่นนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย สิ่งที่จะทำให้ประเทศพัฒนา มีรายได้มากขึ้นในอนาคตคือการลงทุน ไม่ใช่การบริโภค

มหาสารคามตั้งอยู่ติดแม่น้ำชี ในอำเภอเมืองมีบ่อเก็บน้ำสองแห่งด้วยกันคือ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และอ่างเก็บน้ำโคกก่อ นอกจากนี้ยังมีสถานี เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาน้ำท่วม และมีโอกาสคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผมพบว่าประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมอยู่แล้ว แต่ข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ

หากเราคำนวนความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วม โดยตั้งสมมุติฐานว่าหากน้ำท่วมในปีหนึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 4.5 หมื่นไร่การเกษตร เสียหายทางเศรษฐกิจ 1 หมื่นบาทต่อไร่ หากมีน้ำท่วมหนึ่งครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 450 ล้านบาท นอกจากเกษตรกรรายได้น้อยลงแล้ว ยังเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมากขึ้นเพราะเงินที่กู้มาลงทุนในไร่นาละลายไปกับสายน้ำ และยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงบ้านเรือนและไร่นาที่ถูกน้ำท่วมอีก

เพราะเราขาดการใส่ใจในการลงทุนที่จะทำให้ชีวิตคนส่วนใหญ่ของประเทศมั่นคง ประเทศไทยจึงมีความเหลื่อมล้ำทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจสูง ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างคนจนกับคนรวยจึงห่างขึ้นมากทุกวัน

เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เรามีภูมิปัญญาและความรู้มากเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่เราไม่มีความมุ่งมั่นอย่างจิงจังที่จะทำให้คนมั่นคง เราไม่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่ทำให้คนเท่ากัน เสียงของประชาชนไม่เคยดังไปถึงผู้มีอำนาจ ไม่ว่าเขาจะเรียกร้องเดินขบวนเท่าไหร่ ปัญหาเดิมๆ ก็ไม่ถูกแก้ไข ไม่ว่าผู้แทนของพวกเขาจะอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจนเสียงแหบเสียงแห้ง ความทุกข์ร้อนของพวกเขา ก็ไม่ได้รับการเหลียวแล

ถ้าเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในมหาสารคาม เราสามารถเริ่มได้จากการลงทุนปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ (ดูรูปภาพประกอบ) การขุดแหล่งเก็บน้ำโคกก่อ ซึ่งมีพื้นที่ 1.2 พันไร่ ให้ลึกลงไปอีก 2.5 เมตร จะทำให้แหล่งนี้รับน้ำได้มากขึ้นจาก 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบทั้งสิ้น 168 ล้านบาท การขุดแหล่งเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ซึ่งมีพื้นที่ 1.5 พัน ไร่ ให้ลึกลงไปอีก 2.5 เมตร จะทำให้แหล่งนี้รับน้ำได้มากขึ้นจาก 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 12 ล้านลูกบาศก์ ใช้งบทั้งสิ้น 210 ล้านบาท คนในพื้นที่ยังต้องการให้มีการลงทุนในสถานีสูบน้ำเพิ่มขึ้นอีกสองสถานี ที่บริเวณคลองบายพาส และปลายลำห้วยคะคาง ซึ่งจะทำให้การสูบน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถระบายน้ำได้เพิ่มอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อสถานี สถานีสูบน้ำหนึ่งสถานีใช้งบประมาณ 55 ล้านบาท ดังนั้นโครงการนี้ใช้งบประมาณเพิ่ม 110 ล้านบาท

โครงการสุดท้ายคือการขุดห้วยคะคางตอนล่าง ซึ่งมีความยาว 23 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้งบประมาณอีก 48.3 ล้านบาท รวม 4 โครงการ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอเมืองมหาสารคามใช้งบประมาณ 536 ล้านบาท ซึ่งไม่มากเลยกับความสูญเสียจากน้ำท่วมครั้งละ 450 ล้านบาท นอกจากนี้ การลงทุนเช่นนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เราจำเป็นจะต้องใช้การลงทุนรัฐเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสี่โครงการข้างต้นสามารถทำในประเทศได้ทั้งหมด จะทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น, ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คน คนที่มีชีวิตมั่นคงมากขึ้นย่อมมีเวลาที่จะคิดสร้างสรรค์ ดูแลครอบครัว หรือช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะทำให้ประเทศแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะยาว

ผมหวังว่าเราจะสามารถใช้งบประมาณของประเทศให้เป็นประโยชน์ ตอบสนองกับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและที่สำคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศได้อย่างตรงจุด การลงทุนพื้นฐานในท้องถิ่นคือคำตอบ ไม่ใช่การแจกเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่จะนำเสนอเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นระบบ พร้อมทั้งผลักดันให้ลดการวางแผนงบประมาณจากรัฐส่วนกลาง เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้กำหนดอนาคตตัวเองได้มากขึ้น ในการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ช่วยติดตามและให้กำลังใจพวกเขากันครับ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น