บุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

โดย: Monstaporn / 13 มีนาคม 2565 - 15:57

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ดร.พญ. เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยงานวิจัยใหม่จาก มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ที่พบว่า การสูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า มีความสัมพันธ์กับภาวะก่อนเบาหวาน หรือ Prediabetes

โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้ข้อมูลสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนอเมริกา (Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey : BRFSS) ซึ่งถือว่าเป็นการสำรวจที่ใหญ่ที่สุดมีกลุ่มตัวอย่างกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ สูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า กับภาวะก่อนเบาหวาน (การมีระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่าปกติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ของโรคเบาหวาน)

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คนที่สูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า มีความ เ สี่ ย ง ต่อการมีระดับ น้ำตาลใน เ ลื อ ด สูงกว่าปกติหรือภาวะก่อนเบาหวานเพิ่มขึ้น 22% ส่วนในคนที่สูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า โดยที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนเลย ยิ่งพบความ เ สี่ ย ง เพิ่มขึ้นเป็น 54% โดยคนที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคต

ดร.พญ. เริงฤดี กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ ตรงกับผลของการสูบบุหรี่ธรรมดา ที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานตามรายงานของแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 โดยคนที่สูบบุหรี่ มีความ เ สี่ ย ง ที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 30-40% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนสาเหตุที่การสูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า เพิ่มความ เ สี่ ย ง ของโรคเบาหวาน น่าจะเกิดจากสารนิโคตินที่มีในบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปริมาณสูงกว่าบุหรี่ธรรมดา

เคยมีงานวิจัยระบุว่า นิโคติน ทำให้ระดับน้ำตาลใน เ ลื อ ด สูงขึ้น นอกจากนี้ นิโคตินยังทำลายการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบประสาท ทำให้เกิดการอักเสบ ทำลายระบบสมดุลของกลูโคสในร่างกาย ส่งผลเสียต่อการทำงานของอินซูลิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นคำอธิบาย ของความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า และโรคเบาหวาน

"ยังมีความเข้าใจที่ผิดเรื่องบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า อยู่หลายเรื่อง สิ่งหนึ่งคือกลุ่มสนับสนุนบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า มักจะให้ข่าวว่าสูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ไม่ทำให้เกิดเบาหวาน เพราะมีสารให้ความหวานปริมาณที่ต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริง จากผลวิจัยนี้ก็ย้ำว่า การสูบบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ไม่ปลอดภัยและเพิ่มความ เ สี่ ย ง ต่อเบาหวาน

นอกจากนี้บุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ยังไม่ถูกรับรองโดยเอฟดีเอสหรัฐฯ ว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้ มีงานวิจัยหลายชิ้นให้ผลตรงกันว่า ประสิทธิภาพของบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ในการเลิกบุหรี่ต่ำกว่าการใช้ยาช่วยเลิกหรือการ หั ก ดิ บ ดังนั้นการจะเลิกบุหรี่ควรปรึกษาแพทย์และใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ ที่องค์การอาหารและยารับรองแล้วเท่านั้น" ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวย้ำ

ด้าน ดร.ชยัม บิสวาล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า รู้สึกประหลาดใจกับผลการศึกษาครั้งนี้ เพราะบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า มักจะถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งขณะนี้ทราบแล้วว่าความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ความพยายามในการรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่ ส่งผลให้การสูบบุหรี่ลดลง ด้วยข้อมูลจากงานวิจัยนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเพิ่มความพยายามด้านสาธารณสุข ในการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ ไ ฟ ฟ้ า ด้วย

แสดงความคิดเห็น