สาธิตประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เจ๋ง นำร่องผลิตเด็กเก่ง สาขาเคมี คว้าเกียรติบัตรเหรียญทอง

โดย: adminsr / 4 กุมภาพันธ์ 2565 - 09:52

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022 มอบเกียรติบัตรเหรียญทอง แก่ โรงเรียน สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภายใต้ “โครงการการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร ” ผู้พัฒนาโดย นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ ชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. เกริก ศักดิ์สุภาพ และนางสาวกานต์มณี สุขเกษม ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้น ณ ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

โครงการ YSC2022 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โดยการคัดเลือกโครงงานของนักเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯจะเน้นแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการสนับสนุนโครงการต่างๆของผู้เรียน ผู้พัฒนาให้มีการแนวคิด การกำหนดปัญหา และเป้าหมายชัดเจน มีทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ พัฒนาต้นแบบ ทดสอบใช้งานจริงการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เชื่อถือได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นอีก 1 ในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและเน้นการเรียนการสอนในทุกๆกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในโครงการ  YSC2022 ครั้งนี้ และผ่านการคัดเลือกสามารถคว้าเกียรติบัตรเหรียญทอง จาก  “โครงการการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร ” ผู้พัฒนาโดย นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ ชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์  ถือได้ว่าเป็นโครงงานนำร่องที่ สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปูทางเพื่อคัดกรองโครงงานที่โดดเด่นของโรงเรียน เพื่อนำเข้าร่วมโครงการการประกวด YSC ในครั้งต่อไป

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น