สิระ โดน เรียก คืน 8.5 ล้าน

โดย: Monstaporn / 26 ธันวาคม 2564 - 10:50

หลังจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส. ของ นายสิระ เจนจาคะ กรณีมีคุณสมบัติต้องห้ามถูกคำพิพากษาจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้มีการทวงเงินเดือนส.ส. และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ต้องคืนให้กับสภาผู้แทนราษฎร

โดยล่าสุด สำนักการคลังได้มีการตรวจสอบเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ นายสิระ ที่ต้องจ่ายคืนให้สภาผู้แทนราษฎรเสร็จเรียบร้อยในหลายรายการแล้ว นั่นคือ 1. เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม (เงินเดือน) 2. เงินเดือนค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.ของนายสิระ ทั้ง 7 คน 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่าง ๆ 4. ค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงวันที่22 ธันวาคม 2564 รวมเกือบ 3 ปี  

พบว่า มีเงินที่ นายสิระ ต้องจ่ายคืนให้แก่สภาผู้แทนฯ เบื้องต้น 8,490,000 บาท แต่ยังเหลือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง และการจัดสัมมนานอกสถานที่ของกมธ.ชุดต่าง ๆ ที่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบทั้งหมดเสร็จภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นสภาฯ จะทำหนังสือแจ้ง นายสิระ อย่างเป็นทางการว่า ต้องคืนเงินให้กับสภาฯ ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไร

แสดงความคิดเห็น