เ มี ย น ม า ก ร ะ ท บ แ ม่ ส อ ด

โดย: Monstaporn / 26 ธันวาคม 2564 - 10:05

สถานการณ์ชายแดน หลังจากเกิดเหตุ ป ะ ท ะ ในพื้นที่เมียนมา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนไทย บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง มีเสียงการ สู้ ร บ กันดังต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รวมถึงการอพยพหนี ต า ย ของชาวเมียนมาที่เข้ามาในเขตไทย

มีการพบ ระ เ บิ ด ไม่ทราบฝ่ายตกข้ามชายแดนแม่สอดมาอยู่ในไร่อ้อยฝั่งไทยด้วย ตอนแรกยังไม่มีผู้ได้ รั บ บ า ด เจ็บ จึงทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้น ทางด้านเจ้าหน้าที่ของไทย ได้ช่วยผู้หนีภัย ตามหลักสากล และส่งตัวบางส่วนกลับไปยังพื้นที่ต้นทาง

แต่สถานการณ์ก็มาถึงจุดรุนแรงอีกครั้ง ในช่วงกลางดึกของวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา  ซึ่งกองกำลังทหารเมียนมา ที่สนธิกำลังกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ บีจีเอฟ ยิ ง ป ะ ท ะ กับกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยง KNLA และกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเลเกกอ และหมู่บ้านมอโท้ตะเล เขตจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งตรงกันข้ามกับบ้านดอนไชยริมเมย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มีการส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีทางอากาศ ทำให้ชาวเมียนมาในพื้นที่ได้ รั บ บ า ด เ จ็ บ และอพยพเข้ามายังฝั่งไทยจำนวนมาก ซึ่งจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก็ยังคงมีการ ป ะ ท ะ ตามชายแดนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเสียงดังมาถึงฝั่งไทยเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีทีท่าว่าการปะทะกันครั้งจะมีจุดสิ้นสุด แต่ทางเจ้าหน้าที่ของไทยยังคงให้การช่วยเหลือ ผู้ที่หนีภัยเข้ามาตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสากล และยังคงเฝ้าตรวจตราความเรียบร้อยตามแนวชายแดน เพื่อรักษาความสงบและรักษาอธิปไตยของชาติ แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพคนไทยที่อยู่ใกล้เขตชายแดน แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มส่งผลกระทบกับคนไทยก็ตาม

แสดงความคิดเห็น