ปิยบุตร เสนอแก้ไข นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.

โดย: Sandelle / 16 พฤศจิกายน 2564 - 17:51

ปิยบุตร เสนอป้องกันรัฐประห าร ลั่นต้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. ฝ่ายหมอชลน่าน ชี้เด็ดขาด ส.ว. เป็นการเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการที่ผิด แต่ไม่ควรหักดิบโดยให้ ส.ว. อยู่จนครบวาระ

 

ณ ที่ประชุมรัฐสภา ในบางช่วงบางตอน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ซึ่งเป็น 1 ในผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ได้ขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า ในส่วนข้อเสนอปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่มาและขอบเขตอำนาจ ตลอดจนองค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อให้มีการถ่วงดุลย์ และนอกจากนี้มีการป้องกันรัฐประหาร การเพิ่มเติมบทบาทฝ่ายค้านและผู้แทนราษฎร ซึ่งการเหลืออยู่สภาเดียวนั้น ต้องมีระบบตรวจสอบเข้มข้นมากกว่าเดิม

 

จึงขอเพิ่มเติมบทบาทฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาล พร้อมให้มีรองประธานสภา 1 คน มาจากฝ่ายค้าน ขณะที่ประธานกรรมาธิการสามัญที่สำคัญ ที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องให้ฝ่ายค้าน สำหรับนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องเป็นนายกฯ ที่มาจาก ส.ส. เพราะประสบการณ์สอนไว้ ถ้าไม่เป็นแบบนี้ จะได้ ทหารหรือผู้ปฏิวัติ เข้ามาแทน และยังอยากให้มีการตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพ มี ส.ส. จากทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝั่งละ 5 คน ให้ตรวจสอบใช้งบประมาณกองทัพ จัดซื้อจัดจ้าง การหารายได้ของกองทัพ และเป็นหลักประกันให้ทหารผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจได้ด้วย

 

ปิยบุตร ชี้แจงว่า ให้ยกเลิกการนิรโทษกรรมตัวเองของคณะรัฐประหาร 2557  ตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่รับรองคำสั่งให้การกระทำของ คสช. ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องมีการรัฐประหารกันง่ายๆ เพราะรู้ว่าทำรัฐประหารไปก็เอาผิดไม่ได้ ก่อนจะปิดท้ายว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน นี้ เป็นเพียงวาระแรกขั้นรับหลักการ จึงอยากให้มีการรับไปก่อน เพื่อไม่ให้เหมือนเป็นการปิดประตูใส่ประชาชน

 

ในขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายสนับสนุนตามมติที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าจะรับหลักการ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน" อย่างเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 1 และขอให้พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. ได้ไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณ โปรดเห็นแก่ประเทศ

แสดงความคิดเห็น