ศ า ล รั ฐธ ร ร ม นู ญ อ่าน คำ วิ นิ จ ฉั ย ไพบูลย์ ได้ไปต่อ หรือ พอแค่นี้

โดย: Sandelle / 20 ตุลาคม 2564 - 16:17

วันนี้ "ศาลรัฐธรรมนูญ"อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่นายไพบูลย์ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง​ลงหรือไม่ สรุป ไม่สิ้นสุด ยังเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ

"ศาลรัฐธรรมนูญ" อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง​ลง​ เป็นเหตุให้สถานภาพส.ส.ของนายไพบูลย์​จะสิ้นสุดลงหรือไม่ว่า​ สถานภาพส.ส.ของนายไพบูลย์ไม่สิ้นสุด ยังเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อขอให้พิจารณาสถานภาพส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อมีการสิ้นสภาพพรรคการเมืองแล้วย้ายมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงหรือไม่ ซึ่งศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า สถานภาพความเป็นส.ส.ของนายไพบูลย์ยังไม่สิ้นสุด

ก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ให้สัมภาษณ์ว่า เชื่อมั่นในข้อกฎหมาย​ เพราะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศ​ไว้ทุกประการ​ ​และดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงอย่างกกต. ซึ่งทาง กกต.ตรวจสอบ​แล้ว​ ถึงให้มีหนังสือแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร​

การยื่นคำร้องจนนำมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้( 20 ต.ค.64 ) เกิดจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 50 คน ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ขอให้ส่ง คําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง

กรณี นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็น สมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7)

ทั้งที่ผู้ถูกร้องยังคงต้อง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น