ปรีชา รอดคดี ไม่ชี้มูลความผิด

โดย: Sandelle / 18 ตุลาคม 2564 - 18:44

มติเอกฉันท์! ปรีชา รอด! ไม่ชี้มูลความผิด คดีแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็ จ เผยบ้านยังสร้างไม่เสร็จจึงไม่ได้นับรวมไปในบัญชีแสดงทรัพย์สินด้วย!

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ "ป.ป.ช." ได้หยิบยกคดี ว่าด้วย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม  น้องชายนายกรัฐมนตรี จงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยที่ ประชุม ป.ป.ช. มีมติ 8 ต่อ 1 เสียง ไม่ชี้มูลความผิด!

 

โดยให้เหตุผลว่า เพราะมีพยานยืนยันว่าบ้านที่ก่อสร้างเเล้วไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเพราะยังก่อสร้างไม่เสร็จจึงไม่ได้ยื่นบัญชี  ส่วนอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) นั้นใช้เงินจากบัญชีธนาคารของพล.อ.ปรีชาในการซื้อ อย่างไรก็ตาม  กรณีนี้ มีนายตำรวจชั้นพล.ต.ท.พยายามประสานให้มีการชี้มูลความผิด พล.อ.ปรีชาเพื่อหวังผลบางอย่างทางการเมือง เพราะพล.อ.ปรีชาคือน้องชายนายกรัฐมนตรี

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. มีมติ 8 ต่อ 0 เสียง (นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) แจ้งข้อกล่าวหาแก่ "พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา" ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการ (บอร์ด)  บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  คดีถูกกล่าวหาว่า"พล.อ.ปรีชา"จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเท็จและเอกสารประกอบ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ กรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านใน จ.พิษณุโลก รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา 

แสดงความคิดเห็น