โพลอีสาน ไม่เอาประยุทธ์ โดนก้าวไกลแซง

โดย: Sandelle / 7 ตุลาคม 2564 - 17:02

เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก เมื่อผลโพลของทาง  อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  เปิดเผยถึงคะแนนเสียง ที่ตอนนี้ทางอีสาน ต่างลงเสียงไม่เอาประยุทธ์ อย่างพร้อมเพรียงกัน 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ต.ค.2564 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นคนอีสานเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564” ซึ่งผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 (ก.ค. – ก.ย. 64) เท่ากับ 30.2 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับแย่ และคาดว่าไตรมาส 4/2564 (ต.ค. – ธ.ค. 64) จะเท่ากับ 30.7 ซึ่งถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับแย่เช่นกัน ขณะที่คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 20.3 เต็ม 100 คะแนนภาพรวมของรัฐบาลได้ 19.3 ต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิดและเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพอใจ

“การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่ ระหว่าง 40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้ ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก ดัชนีไตรมาส 3/2564 โดย มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 28.1 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่เช่นกัน ด้านดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 31.9 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่”

สำหรับคะแนนผลงานรัฐบาลรายไตรมาส คนอีสานได้ให้คะแนนด้าน เศรษฐกิจ ร้อยละ 23.0 และหากมีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า อันดับ1 คนอีสานยังเลือก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองลงมาคือคุณพิธา ลิ้มเจริญ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คุณอนุทิน ชาญวีรกุล เมื่อสอบถามว่าถ้ามีการเลือกตั้ง ส . ส . วันนี้ จะเลือกใคร คนอีสานระบุว่า อันดับที่ 1 คือ พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ พรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ และ พรรคภูมิใจไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhon

ขอบคุณรูปภาพ จาก Facebook ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

แสดงความคิดเห็น