ซ่อมแล้ว อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

โดย: Sandelle / 3 ตุลาคม 2564 - 15:05

2-3 วันก่อน เป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงอย่างมาก กับภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรแตก แต่ทางรัฐบาลยืนยันว่าไม่แตกนั้น ล่าสุดดำเนินการซ่อมใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

วันที่ 3 ต.ค. 2564 มีรายงานว่า อ่างเก็บลำเชียงไกรตอนล่าง ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ล่าสุดว่า เหลือปริมาณน้ำในอ่างแค่ 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นของความจุอ่างทั้งหมด 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงความคืบหน้าในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

โดยตอนนี้ ทางชลประทานได้ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำที่เป็นดินชั่วคราวแล้ว และยกประตูระบายน้ำทั้ง 4 ช่องออกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการทำการระบายน้ำแทนทำนบดินชั่วคราวนั้น ทำขึ้นเพื่อปิดช่องทางน้ำไหลและกักเก็บน้ำในอ่างเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น