ประกันสังคม ม.40 ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน

โดย: rockets / 10 กันยายน 2564 - 15:26

มาตรการเยียว ย า โ ค วิ ดล่าสุด ข่าวดีสำหรับ แรงงานอิสระ อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือ เพื่อรับเงินเยียว ย า 5,000บาท / คนทางประกันสังคมได้ลดการจ่ายเงินสมทบ เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน มีการให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆ

โดยล่าสุดทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยข่าวดี แรงงานอิสระมีเฮ ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน ตั้งแต่ ส.ค. 2564–ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบ อั น ต ร า ย หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย ทุ พ พล ภาพ ต า ย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 คุ้มครอง 4 กรณี ประสบ อั น ต ร า ย หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย ทุ พ พล ภาพ ต า ย ช ร า ภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ประสบ อั น ต ร า ย หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย ทุ พ พล ภาพ ต า ย ช ร า ภาพ สงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน

ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น