ปตท. จับมือ กฟผ. ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบพลังงานของปร

โดย: SRPR / 3 กันยายน 2564 - 10:09

วันนี้ (2 กันยายน 2564) – นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานระหว่าง ปตท.และกฟผ. ซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. และระบบส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. ในส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อรองรับในพันธกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้มีความสำเร็จ นำมาซึ่งความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายพลังงานและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น