บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพิ่มคนละ 10 เดือน

โดย: wolverine / 6 สิงหาคม 2564 - 11:56

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งล่าสุด ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านคน การให้เงินจะย้อนหลังตั้งแต่เดือน มิ.ย. 63 – ก.ย. 63และตั้งแต่ ต.ค.63 – ก.ย. 64 ได้เดือนเว้นเดือนรวมอีก 6 เดือน รวมเป็น 10 เดือน เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เร็วๆ นี้ซึ่งก็จะได้คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ก็จะได้ 100 บาท แต่หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปีก็จะได้เดือนละ 50 บาท

แสดงความคิดเห็น