ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ผู้พิการลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์มฟรี

โดย: wolverine / 4 สิงหาคม 2564 - 11:04

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ประกาศระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ AIS และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับผู้พิการ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะปิดลงทะเบียนในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

- คุณสมบัติ

1. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น

3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

- สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในวันฉีดวัคซีน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. บัตรประจำตัวคนพิการ

3. รูปหรือชื่อยาประจำที่รับประทานอยู่

แสดงความคิดเห็น