เปิดเงื่อนไข รัฐจ่ายค่าเน็ตให้นักเรียน 2 เดือน

โดย: wolverine / 2 สิงหาคม 2564 - 16:12

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเเทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือเเละสนับสนุนภาครัฐเเละประชาชนลดวิกฤ โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้เเก่

สนับสนุนเเพ็กเกจอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. เเละการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564 ตั้งเเต่วันที่ 15 ส.ค. จนถึง 15 ต.ค.2564โดยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ (Mobile Broadband) ให้ใช้งานไม่จำกัดสำหรับเเอปพลิเคชันเพื่อการเรียน ได้เเก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, Webex เเละ Line Chat รวมทั้งสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมได้อีก 2 GB หรือหากเลือกใช้งานเน็ตบ้านในการเรียน (Fixed Broad band) กสทช.จะสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตให้เดือนละ 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 2 รอบบิลหรือ 2 เดือน

เบื้องต้นให้กระทรวงศึกษาธิการทำรายชื่อนักเรียนเเละเครือข่ายที่ใช้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผ่านมือถือหรืออินเตอร์เน็ตบ้านเพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวน 7 ล้านคนทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น