ไทยแอร์เอเชีย แจ้งหยุดกิจการตลอด ส.ค. พักงาน พนง. 100%

โดย: wolverine / 1 สิงหาคม 2564 - 10:18

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ช่อง 3 รายงานว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ออกประกาศชี้แจงการเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยมีใจความสำคัญว่า

- จะหยุดให้บริการ และหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในเดือนสิงหาคม 2564 จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100%

- ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทางสายการบินพยายามหาวิธีแก้ปัญหาทั้งปรับลดไฟล์ท, เจรจาหนี้, หมุนเวียนกำลังพล (lwp), ขอซอฟต์โลนเพื่อพยุงการจ้างงานในช่วง 1 ปีจากนี้

- ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะที่การขอเพิ่มทุนของสายการบินก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- บริษัทพยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อบรรเทาผลกระทบ แต่สถานการณ์ภายนอกพัฒนารุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้นเพื่อเลื่อนเเละเเบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือนกรกฎาคม 2564

- พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือนกันยายน 2564

- พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่ Active (ปฏิบัติงานอยู่)จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือนกันยายน 2564

- พนักงานที่ Inactive (ไม่ได้ปฏิบัติงาน) เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือนกันยายน 2564

เดือนสิงหาคม2564

- บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100% เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันสังคม

บริษัทหวังว่าในเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์ต่าง ๆ จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทได้รับแหล่งเงินทุน เเละทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่าง ๆ ได้อีกครั้งซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น