ไม่ใช่แค่ประเทศไทย เปิดข้อมูล วัคซีนไฟเซอร์ ชี้ทั่วโลกใช้ ผสมน้ำเกลือ

โดย: wolverine / 30 กรกฏาคม 2564 - 15:14

จากกรณีที่อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วัคซีนไฟเซอร์ จะต้อง ผสมน้ำเกลือ ให้ได้สัดส่วน เพราะเป็นวัคซีนเข้มข้น โดยดูดจากขวดใหญ่ไปฉีด ซึ่ง 1 ขวดฉีดได้ 6 คน ทำให้ประชาชนเกิดการตั้งข้อสงสัย ในการใช้วัคซีนชนิดนี้

จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า ตามคำแนะนำของ BioNTech ระบุว่า ในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ก็ ต้องใช้ 0.9% NaCl เจือจาง หรือเรียกว่าน้ำเกลือธรรมดาที่ไม่ผสมสารกันบูด (ห้ามใช้น้ำเกลือแบบ bacteriostatic saline หรือสารเจือจางอื่น ๆ) ผสมในเข็มฉีดยา ทุกครั้งก่อนฉีด โดยวัคซีน 1 ขวด สามารถแบ่งฉีดได้ 6 โดส โดสละ 0.3 มิล 

อย่างไรก็ตามวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า mRNA ซึ่งไม่เคยมีการผลิตวัคซีนด้วยวิธีนี้มาก่อน จึงมีความเข้มข้นสูง เป็นการจำลองสารพันธุกรรมโมเลกุลคล้ายหนามของเชื้อไวรัส หนามของไวรัสมีหน้าที่จับเซลล์ในร่างกายทำให้ติดเชื้อ mRNA มีไขมันอนุภาคนาโนห่อหุ้มอยู่ เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์หลังจากฉีดวัคซีน mRNA เข้าไป เซลล์ในร่างกายจะกินไขมันดังกล่าว ทำให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนที่คล้ายหนามของไวรัส โปรตีนก็จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันไวรัส

ทั้งนี้วัคซีนไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) กำหนดให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงที่เกิดจากโรคโควิด 19 ไว้ที่ 95.3%

แสดงความคิดเห็น