เหลืออีก 3 วัน ลงทะเบียน ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา

โดย: wolverine / 28 กรกฏาคม 2564 - 14:01

เหลือเวลาอีกไม่มาแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียน ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้แรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเพื่อรับเงินเยียวยาโดยที่ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด และ 9 กลุ่มอาชีพ โดยต้องรีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ โดยช่องทางออนไลน์ www.sso.go.th หรือช่องทางทางอื่นๆที่ประกันสังคมได้กำหนดไว้

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร

2.นครปฐม

3.นนทบุรี

4.ปทุมธานี

5.สมุทรปราการ

6.สมุทรสาคร

7.นราธิวาส

8.ปัตตานี

9.ยะลา

10.สงขลา

11.อยุธยา

12.ชลบุรี

13.ฉะเชิงเทรา

9 กลุ่มอาชีพมีดังนี้

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

เงื่อนไขรับสมัคร

-อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

- สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส

- เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม

หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท

- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย

ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)

- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

ทางเลือกที่ 1

จ่าย70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2

จ่าย 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3

จ่าย300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

- กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน

- ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน

- กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน

- กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต

- กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )

- กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท

- กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น