แนะสมัคร ม.40 แล้ว ต้องทำแบบนี้ก่อน ไม่งั้นอาจชวดเงิน 5,000

โดย: wolverine / 23 กรกฏาคม 2564 - 15:16

จากกรณี ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการCV 19 ฉบับล่าสุดซึ่งประกันสังคมเยียวยาCV 19 รวมถึงคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ก็สามารถรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ช่างก่อสร้าง ฟรีแลนซ์ ขายของออนไลน์ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ 39 แต่สมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ

- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับสถานะเมื่อใด-ทำอย่างไรจึงไม่พลาดเงิน 5,000 บาท ?

คนที่จะไม่พลาดเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น ท่านจะต้องมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย และสถานะผู้ประกันตนจะเกิดขึ้นเมื่อท่านจ่ายเงินสมทบงวดแรก เท่านั้น การสมัครเข้ามาตรา 40 แต่ไม่ชำระเงินสมทบงวดแรก ถือว่าไม่เพียงพอที่ท่านจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท จากนั้นในทุกเดือน ท่านควรชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

สิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

- เซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์ เซอร์วิส

- บิ๊กซี ทุกสาขา

- ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

- สายด่วน 1506

- เว็บไซต์ ประกันสังคม

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น