สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม

โดย: wolverine / 22 กรกฏาคม 2564 - 10:09

จากกรณี ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการCV 19 ฉบับล่าสุด ซึ่งคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ด้วย โดยการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

อย่างไรก็ตามหลายคนยังกังวลว่า ถ้าสมัครประกันสังคม ม.40 แล้ว จะกระทบกับสิทธิ์เดิมที่มีอยู่แล้วอย่าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสิทธิ์บัตรทองหรือไม่ล่าสุด (21 กรกฎาคม 2564) ประกันสังคม ได้ออกมาตอบเรื่องนี้แล้ว

โดยผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยันไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองและสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

สิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

สมัครอย่างไร ?

- สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

- สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

- เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

- สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น