เปิดไทม์ไลน์ วันรับเงินเยียวยา ม.33 ล็อกดาวน์ 13 จว.

โดย: wolverine / 21 กรกฏาคม 2564 - 13:57

วันที่ 21 ก.ค.64 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยผ่านรายการวิทยุรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องสำนักงานประกันสังคมกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัด

นายนันทชัย กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีมาตรการยกระดับคุมเข้มการระบ าดCV-19 พื้นที่เสี่ยงเริ่มจาก 6 จังหวัด กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ เป็น 10 จังหวัด เพิ่ม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และล่าสุดเป็น 13 จังหวัด เพิ่ม อยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ทำให้หลายกิจการไม่สามารถเดินต่อได้ จึงมีมาตรการเยียวย ากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 9.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

โดยเงินเยียวย าล็อตแรก (จากเงินกู้การคลังของภาครัฐ) ที่ใช้ฐานข้อมูลผู้ประกันตนของประกันสังคม (สปส.) จะจ่ายให้ผู้ประกับตนมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด ในวันที่ 6 ส.ค.64 ตามมติครม. อนุมัติเยียวย าไปก่อนหน้านี้ มีนายจ้างประมาณ 160,000 ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมี 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาทส่วนที่เพิ่มมาอีก 3 จังหวัดล่าสุด ต้องทำรายละเอียดส่งให้ครม.อีกครั้ง คาดว่าจ่ายได้จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนกลางเดือนหน้าส.ค.64 ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 39 (ผู้ที่เคยอยู่มาตรา 33 มาก่อน) และผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40 ที่จะได้รับ 5,000 บาท ตอนนี้ สปส.มีข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 10 จังหวัด ประมาณ 1,500,000 คน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนเดิมที่สมัครมานานแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ยังไม่ข้อสรุปคือ การตีกรอบแรงงานอิสระที่จะได้รับเงินเยียวยา ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำลังดูให้ว่าจะตีความอาชีพอิสระแบบไหนเป็นคนกลุ่มไหนบ้างในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลของประกันสังคม โดยหลักการใช้คำว่าผู้มีอาชีพอิสระและประกอบอาชีพ “ในปัจจุบัน” เรากำลังดำเร่งเนินการในเรื่องนี้ดังนั้นเราจะยังไม่นำข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ขึ้นให้เช็กสิทธิในเว็บไซต์ แต่อยากให้ชำระเงินให้เป็นปัจจุบันไว้ ซึ่งตั้งแต่ที่ครม.มีมติให้สมัครเพิ่มได้ภายในเดือนก.ค.นี้ก็มีผู้ให้ความสนใจเนืองแน่น ส่วนขั้นตอนจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด 9 กิจการ จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน จึงอยากให้ผู้ประกันตนนำสมุดบัญชีธนาคารผูกกับพร้อมเพย์ไว้

หากลูกจ้างรายใดพบว่าตนไม่ได้รับเงินในวันที่ 6 ส.ค. เบื้องต้นขอให้สอบถามนายจ้างถึงเรื่องประเภทกิจการว่าเข้าข่าย 9 กิจการหรือไม่และส่งเงินสมทบให้เป็นปัจจุบันหรือหรือไม่ มีส่งตกหล่นหรือไม่ เพราะตอนที่เราทำโครงการ ม.33 เรารักกัน พบมีผู้ประกันตนหลายคนที่นายจ้างส่งเงินตกหล่น

แสดงความคิดเห็น