กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเงิน 4 กลุ่มนี้ โอนพร้อมกันทีเดียว

โดย: wolverine / 3 เมษายน 2564 - 16:18

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับประชาชน 4 รายการต่อไปนี้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส.

เดิมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายปกติทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส.ปกติจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 10 และวันที่ 15 เม.ย.นี้ เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลางจึงโอนเงินให้ในวันที่ 9 เม.ย.64

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น