สรุป คนละครึ่งเฟส 2 เงินหมุนเวียน 1.02 แสนล้านบาท ใช้ครบแค่ครึ่งเดียว

โดย: wolverine / 3 เมษายน 2564 - 10:45

กระทรวงการคลัง เผย โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 มียอดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ จำนวน 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท

มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน หรือคิดเป็น 92% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด) และมีการใช้จ่ายครบวงเงินโครงการ 3,500 บาท จำนวน 7,819,925 คน

ส่วนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น