ความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่ว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โดย: SRPR / 24 พฤศจิกายน 2563 - 18:45

"ความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่ว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563"

 

-- ศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์ --

ปตท. ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่ว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง ยังคงเปิดดำเนินการศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล การเปิดโรงครัวพลังไทย ใจอาสา กลุ่ม ปตท. เพื่อดูแลทางด้านอาหาร การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ซึ่งจะได้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ฯลฯ

-- การดำเนินงานปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ได้รับผลกระทบ --

ดำเนินงานปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ทำการลงต้นไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ และหญ้า บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

-- การดำเนินงานหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ --

หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลณศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่28ต.ค.–30พ.ย.63(ขยายเวลาจาก13พ.ย.63)

-- การดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย --

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย10คน (จัดจ้างคนในชุมชน) แบ่งเป็น2ชุด กลางวันและกลางคืน ชุดละ5คน ประจำ5จุด (24ชม.)

1.บริเวณป้ายโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

2.บริเวณช่วงกลางซอยชุมชนฝั่งจุดเกิดเหตุ

3.บริเวณหน้าโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

4บริเวณระหว่าง สภ. เปร็งและร้านสะดวกซื้อ7-11

5.บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น