เงินพิเศษ 3,500 โอนเข้าบัญชี 21 ก.ย. 63

โดย: wolverine / 4 กันยายน 2563 - 15:55

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กรณี ค่าตอบแทน อสม. แล้ว โดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงกันย ายน 2563 รวมเป็นเงิน 3500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 กันยายนนี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของ อสม.ในการดำเนินการต้านภัยโควิด 19ที่เป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกัน COVID ในชุมชน จึงอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 ขณะเดียวกัน ได้มอบนโยบายเรื่อง การบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายนนี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากที่มีข่าวอ้างว่า ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษ

นายอนุทิน ยังได้มอบนโยบาย การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 เรื่องสำคัญคือ การดำเนินการให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรก ๆของโลกได้รับวัคซี นที่ต่างประเทศผลิตได้ และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ ให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คนคือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัวเพื่อลดความแออัดโรงบาล และสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย การสร้างระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า หากมีการทุจริต จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด เช่นเดียวกับกรณี คลินิกชุมชนอบอุ่น

แสดงความคิดเห็น