เราไม่ทิ้งกัน ช่วยกลุ่มตกหล่น ให้ 5,000 บาท เพิ่ม รับ 1 หมื่น 5 พ.ค.

โดย: Kan Kai khai pa mai / 4 พฤษภาคม 2563 - 14:16

เราไม่ทิ้งกัน ช่วยกลุ่มตกหล่น ให้ 5,000 บาท เพิ่ม สำหรับผู้ได้แจ้งว่ารับสิทธิ์แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาควบ 2 เดือน คือ รอบเดือนเมษายน และ พฤษภาคม ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ จะเริ่มโอนเงินเยียวยาในวันที่ 5 พ.ค.

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ความคืบหน้ากรณีไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ คณะกรรมการเยียวยาปลัด 10 กระทรวง เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนที่ตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลขมานำเสนอก่อนกลางเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับ ในกลุ่มเปราะบาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงิน 39,000 ล้านบาท ทั้งเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการและคนไร้บ้าน

ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินจากรัฐ ผู้ขายของออนไลน์ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง อยากให้ไปทำงานมากกว่า

กลุ่มเปราะบาง ก่อนหน้านี้ ครม.เพิ่มเงินให้คนพิการ 2 ล้านคน เป็น 1,000 บาท จากเดิม 800 บาทต่อเดือน ขณะที่กลุ่มอื่นเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท ส่วนคนไร้บ้าน พม.จะช่วยหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็ก แม่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก กลุ่มนี้จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5,000 บาท เท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกร เพราะไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระ

ส่วนกลุ่มตกหล่นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก ลำตัด กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา อาที นักกีฬา นักมวย ใน 2 กลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยัง หากยัง กระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้

กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 10.6 ล้านคนนั้น แบ่งเป็น อยู่ในระบบผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 920,000 คน เกษตรกร 6 ล้านคน นักเรียนและนักศึกษา 700,000 คน และค้าขายออนไลน์ 400,000 คน ซึ่งในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา หากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ ส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก แต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามา และจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลัง

โดยเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดได้ปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

สำหรับผู้ได้แจ้งว่ารับสิทธิ์แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาควบ 2 เดือน คือ รอบเดือนเมษายน และ พฤษภาคม ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ จะเริ่มโอนเงินเยียวยาในวันที่ 5 พ.ค.

แสดงความคิดเห็น