สังเกตง่าย ๆ อาการโควิด-19 หากจมูกไม่ได้กลิ่น-ร่างกายไม่รู้รส ให้สงสัยไว้ก่อน

โดย: wolverine / 7 เมษายน 2563 - 15:26

จากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งชาว จ.ปราจีนบุรี ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์อาการป่วย covid 19 ของตัวเอง โดยระบุว่า ก่อนรู้ตัวว่าติดเชื้อ ตนไม่สามารถรับรู้กลิ่น หรือรสชาติ ถึงขั้นขณะนั่งเฝ้าลูกถ่ายอุจจาระ ก็ไม่ได้กลิ่น หรือกินเกลือก็ยังไม่รู้สึกเค็ม ก่อนที่จะมีอาการผื่นขึ้น และคัดจมูกเหมือนแพ้อากาศนั้น

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบุว่า...

เนื่องด้วยมีงานวิจัยและรายงานผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูญเสียการได้กลิ่น (anosmia) กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยพบว่า...

- ผู้ป่วย (หมายถึงมีผลตรวจเป็นบวกแล้ว) พบมีอาการสูญเสียการได้กลิ่นได้ถึง 2 ใน 3

- ผู้ป่วยที่มีอาการอื่น ๆ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล) ไม่มาก จะพบว่ามีอาการสูญเสียการได้กลิ่น เป็นอาการหลักถึงร้อยละ 30

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้สมาชิกแพทย์หู คอ จมูก ให้ความสําคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนํา ดังนี้...

1. พิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ป่วยที่มีอาการสูญเสียการได้กลิ่น มาแล้ว 1-7 วัน

- ผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้กลิ่น เกิดขึ้นระหว่างถูกกักตัว

2. ให้พิจารณางดการให้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษาอาการสูญเสียการได้กลิ่น ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย

 

ข้อมูลจาก : ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น