ด่วน SCG ยืนยัน! เอกสารพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ระยอง เป็นพนง.คู่ธุรกิจ

โดย: PA LONG PONG CHUNG / 11 มีนาคม 2563 - 12:26

จากกรณีมีเอกสารจากผู้บริหารโรงงาน ระยอง-บริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงไปยังพนักงาน เรื่องมาตรการเชิงรุกในการดูแลพนักงาน และการจัดการพื้นที่ บริเวณห้องอบรมชั่วคราว หลังมีพนักงานของบริษัทคู่ธุรกิจดังกล่าวติดโควิด-19 โดยยังไม่ทราบสาเหตุ ล่าสุดทางด้าน SCG ได้ออกเอกสารยืนยันแล้วว่า พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ระยอง เป็นพนักงานคู่ธุรกิจ เป็นความจริง ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 56 ของประเทศไทย

จากกรณีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่ามีพนักงานของบริษัทคู่ธุรกิจดังกล่าวติดเชื้อ COVID-19 โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราวฯ ทั้งนี้ทางด้านบริษัท SCG ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าว เป็นความจริง โดยทาง SCG แถลงการณ์ว่า

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่อยู่ในนิคมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า มีพนักงานของคู่ธุรกิจจำนวน 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว MOC ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว ของ MOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 08.30 – 16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ของ MOC ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติในวันดังกล่าว

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัทหรือพนักงานคู่ธุรกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MOC จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ของ MOC ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพักเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของ MOC โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ MOC แต่อย่างใด

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นในช่วงนี้นั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก SCG , ganblade

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น