เปิดวิธี 5 ประเทศ ที่ขอย้ายสัญชาติง่าย วางแผนอย่างรัดกุม

โดย: PA LONG PONG CHUNG / 22 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:02

เมื่อพูดถึงการย้ายประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆที่เหมือเก็บกระเป๋าไปท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการจะย้ายประเทศควรที่จะมีแบบแผน วางแผนให้รัดกุม วันนี้เรามาเริ่มต้นความคิดจะไปต่างประเทศเบื้องต้นกันดีกว่า และ 5 ประทศที่ได้นำมาให้ดูกันนั้นจะมีประเทศอะไรบ้าง

1. เม็กซิโก

สถาบันนโยบายเพื่อการย้ายถิ่นได้จัดทำแผนที่กลุ่มประชากรผู้อพยพและผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ โดยอิงจากการคาดการณ์ของสำนักงานประชากรแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2017 ซึ่งพบว่า ประเทศที่มีชาวอเมริกันอาศัยอยู่มากที่สุดคือ เม็กซิโก ถึงกว่า 899,000 คน

จากข้อมูลของห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ เราสามารถยื่นขอสัญชาติเม็กซิกัน หลังจากพำนักอยู่ในประเทศไม่ต่ำกว่า 5 ปี และจะลดลงเหลือเพียง 2 ปี หากผู้ยื่นสืบเชื้อสายมาจากชาวเม็กซิกัน, มีบุตรที่เป็นชาวเม็กซิกัน หรือเคยสมรสกับชาวเม็กซิกันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือสร้างคุณูปการให้แก่เม็กซิโกทั้งในด้านวัฒนธรรม กีฬา สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และอื่นๆ

นอกจากนั้น ผู้สมัครยังต้องพูดภาษาสเปนได้ มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเม็กซิโก และขอยกเลิกสัญชาติในประเทศอื่นๆ แล้ว

2. แคนาดา

ข้อมูลระบุว่า เมื่อปี 2017 พลเมืองสหรัฐฯ ย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดา กว่า 306,000 คน เป็นอันดับสองรองจากเม็กซิโก โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นขอสัญชาติแคนาดา อยู่ในสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวร และอาศัยอยู่ในแคนาดาไม่ต่ำกว่า 1,095 วัน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่ยื่นเอกสาร

นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้องครบถ้วน ใน 3 ปีภาษี ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนยื่นใบสมัคร และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเทศแคนาดาเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการพูดภาษาราชการอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส และการทดสอบความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ค่านิยม และสิทธิ

3. ไอร์แลนด์

เมื่อปี 2017 ชาวอเมริกันย้ายถิ่นฐานไปยังไอร์แลนด์กว่า 33,000 คน จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมและความเสมอภาคของไอร์แลนด์ บุคคลที่มีเชื้อสายหรือมีบรรพบุรุษเป็นชาวไอริช เช่น บิดามารดา ปู่ย่าตายาย หรือทวด จะมีโอกาสได้รับสัญชาติไอริชสูง

เราอาจได้รับพิจารณาโอนสัญชาติ หากอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์นาน 1 ปีติดต่อกัน หรือตราบใดที่เรามีถิ่นพำนักอย่างน้อย 4 ปีในช่วงระยะเวลา 8 ปีก่อน 1 ปีดังกล่าว

4. ปารากวัย

หากเรามีสัญชาติปารากวัย เราสามารถเป็นพลเมืองของปารากวัยได้ หลังจาก 2 ปีของการโอนสัญชาติ โดยในการยื่นขอสัญชาติปารากวัยด้วยวิธิการโอนสัญชาติ ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ใหญ่ และอาศัยในปารากวัยอย่างน้อย 3 ปี และสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศผ่านการประกอบอาชีพ เช่นในด้านการค้า วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และมีประวัติด้านความประพฤติที่ดี

ถึงแม้จะไม่มีข้อกำหนดเรื่องประเทศต้นกำเนิด ผู้ย้ายถิ่นไปยังปารากวัยส่วนใหญ่มักจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างบราซิล และอาร์เจนตินา

5. อิสราเอล

ในบางกรณี การนับถือศาสนาอาจทำให้เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขอสัญชาติ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกลับคืน (law of return) ของอิสราเอล ที่อนุญาตให้ชาวยิวทุกคน มีสิทธิในการย้ายถิ่นฐานมายังอิสราเอล

จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ชาวยิวทุกคนสามารถย้ายมายังอิสราเอลและเป็นพลเมืองอิสราเอลได้ และสามารถยื่นขอสัญชาติได้ หากพ่อและแม่ หรือคนใดคนหนึ่งเป็นพลเมืองอิสราเอล

นอกจากนั้น เรายังสามารถขอสัญชาติอิสราเอลผ่านการโอนสัญชาติ หากเราอาศัยในอิสราเอลนาน 3 ปี ภายในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนยื่นเอกสาร นอกจากนั้น เราจะต้องขอยกเลิกสัญชาติอื่น และวางแผนที่เข้ามาอาศัยในอิสราเอลอย่างถาวร

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkpointNews

ขอบคุณภาพจาก pixabay

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น