ข่าวไทย.วันนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้บริการแก่สมาชิกเว็บไซต์ได้มีโอกาสโพสต์แนะนำ ข่าวสาร รูปภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจได้อย่างอิสระ สมาชิกผู้โพสต์ควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่านและสังคม เพื่อไม่ให้เนื้อหาดังกล่าวมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือมีเนื้อหาส่อความรุนแรง สมาชิกผู้โพสตต้องกระทำด้วยความระมัดระวังมิให้มี ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ดังกล่าวในเนื้อหาเป็นอันขาด. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน